Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Samen werken aan De Duurzame School!
Samen werken aan De Duurzame School!
In vier jaar worden alle Bossche basisscholen een duurzame school.
Thema
Onderwijs
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Energie
  • Onderwijsinnovatie

Samen werken aan De Duurzame School! Dat is wat de BBS De Kruiskamp graag wil en waarvoor een duurzaam arrangement voor basisscholen wordt ontwikkeld.
 Kinderen gaan hierbij zelf oplossingen bedenken voor bestaande problemen. Daardoor komen ze bewuster in het leven te staan. Om dit verder te kunnen ontwikkelen heeft de school een bijdrage uit het Onderwijsinnovatiefonds ontvangen.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com