Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Rekenbeweegbox
Rekenbeweegbox
Beweegonderwijs en rekenvaardigheden. Het creëren van stageplekken, ook voor studenten met een beperking.
Thema
Onderwijs
Soorten innovaties
  • Onderwijsinnovatie
  • Zorg

Via het Onderwijsinnovatiefonds zijn de Rekenbeweegbox en een stagenetwerk mogelijk gemaakt. De Rekenbeweegbox zorgt voor leren rekenen door te bewegen en Driver’s Seat voor jaarlijks 84 stageplekken , waarvan acht voor mensen met een beperking.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com