Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Provaardig
Provaardig
Schools leren in het basisonderwijs verbinden met wijk en organisaties in de wijk.
Thema
Onderwijs
Soorten innovaties
  • Onderwijsinnovatie

Provaardig kon rekenen op een subsidie uit het Onderwijsinnovatiefonds.

PROVaardig is een project binnen de school waarin  kinderen uit groep 6,7 en 8 centraal staan. Het project laat de kinderen zich afvragen over welk onderwerp of beroep ze nog meer willen weten, vervolgens wordt er alles in werking gesteld om deze vragen te beantwoorden door professionals uit de wijk te betrekken. De kinderen ontdekken bij zichzelf talenten door het samenwerken in verticale groepen en ze ontdekken (nieuwe) interesses door de professionals te bevragen en aan de hand van opdrachten en ministages. PROVaardig stimuleert de zelfregie en verantwoordelijkheid van de kinderen door de kinderen zelfstandig te laten werken aan opdrachten en ze zelf te laten bepalen hoe hun PROVaardig avontuur er uit ziet. Zij mogen zelf aangeven wat ze willen leren.

Het project PROVaardig is aanvullend op alle huidige leer- en lesmethodes en kan worden gedraaid zonder of met team PROVaardig. PROVaardig bestrijkt meerdere dagdelen verdeeld over meerdere weken en sluit af met een eindpresentatie. PROVaardig biedt een totaalpakket waarmee de school zelfstandig aan de slag kan. Het totaalpakket bevat een draaiboek, tips and tricks, werkboek en opdrachten.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com