Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Proactief beleid voor groen in de straat, groene gevels en groene daken
Proactief beleid voor groen in de straat, groene gevels en groene daken
Om hitte-eilanden en wateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen wil D66 het proactieve beleid voor groen in de straat, groene gevels en daken voortzetten.
Thema
Klimaat
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Gebouwde omgeving
  • Energie

Om hitte-eilanden en wateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen wil D66 het proactieve beleid voor groen in de straat, groene gevels en daken voortzetten.

De gemeente zoekt actief naar mogelijkheden om meer groen op straat te creeren, bijvoorbeeld door verrijdbare plantenbakken en bomen. Bij de verbouw van panden stimuleert de gemeente de aanleg van groene gevels en daken voor inwoners middels een subsidie. Daarnaast voert de gemeente samen met inwoners, dakdekkers, projectontwikkelaars, woningcorporaties en ondernemers de afspraken uit het Ontwikkelplan Groene Daken verder uit. D66 streeft ernaar om in 2022 het aantal m2 groene daken in ’s-Hertogenbosch te hebben verviervoudigd ten opzicht van 2017.  Zie artikelen in het Brabants Dagblad: Ontwikkelplan en Aanvalsplan groene daken

 

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com