Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Pitch073
Pitch073
Een app waarmee leerkrachten van het basisonderwijs van elkaar leren bij eigentijds leren.
Thema
Onderwijs
Soorten innovaties
  • Onderwijsinnovatie

Middels een bijdrage uit het Onderwijsinnovatiefonds is voor de Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ‘s-Hertogenbosch (SSPOH) Pitch073 ontwikkeld.

Met Pitch073 wordt kennis gedeeld tussen leraren. Pitch 073 is een app waar de ontwikkeling van het kind centraal staat. Elke professional kan hier zijn leer- en ontwikkelvragen stellen. De app is gratis te downloaden via de app-winkels.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com