Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Perspectief landbouw
Perspectief landbouw
Ondernemers in de landbouwsector staan momenteel erg onder druk. De omvorming van een intensieve veehouderij naar een plattelandsonderneming gecombineerd met een bed and breakfast in Kruisstraat laat zien dat het ook anders kan. Daarom heeft D66 de wethouder gevraagd om dit plan als een goed begin te beschouwen, dat navolging verdient.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Landbouw en veeteelt

Meer informatie via https://shertogenbosch.d66.nl/2020/09/16/nieuw-perspectief-voor-de-landbouw/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com