Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Bossche Stadsdelta
Bossche Stadsdelta
Het gebiedsperspectief 'Bossche Stadsdelta' vormt de basis waarop de komende jaren verder wordt gebouwd aan dit bruisende deel van de brede binnenstad.
Thema
Cultuur
Soorten innovaties
  • Overig
  • Cultuur

In de Kop van ’t Zand en de Orthenpoort-Zuid gaat het gebeuren. Op de plek waar de Dommel, Zuid-Willemsvaart en Aa samenvloeien in de Dieze, ontstaat vanaf 2025 een Bossche Stadsdelta. En even verderop ontstaat op het voormalig EKP-terrein een levendig, stedelijk woongebied met aandacht voor groen en duurzame en toekomstgerichte mobiliteit.

De naam ‘Bossche Stadsdelta’ verraadt het al: in dit gebied wordt water de grote verbinder, met een waterplein als trekpleister. De oude Diezebrug verdwijnt en er komt een nieuwe, lagere brug op een andere plek in het gebied voor terug. Verder worden er in dit gebied naar verwachting zo’n 1.300 woningen ontwikkeld. Gevarieerde woningen, voor ieders portemonnee. Op het naastgelegen EPK-terrein Noord en ook in Orthenpoort-Zuid kunnen woontorens ontstaan. Als D66 zijn we blij met deze ‘Bossche mix’, met de hoogbouw- en duurzaamheidsambities én met de aandacht voor kwaliteit en bewonersparticipatie die we zien in de plannen bij de invulling van dit gebied.

Op 8 december 2020 heeft de gemeenteraad het gebiedsperspectief ‘Bossche Stadsdelta’ vastgesteld.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Gepland voor 2022-2026
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Secured By miniOrange