Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Permanent winkelcentrum
Permanent winkelcentrum
D66 wil dat snel wordt overgegaan tot de realisatie van een permanent winkelcentrum in De Groote Wielen. Dit winkelcentrum zal aan de noordzijde van de Groote Wielenplas komen.
Thema
Ondernemen
Soorten innovaties
  • Overig

D66 wil dat snel wordt overgegaan tot de realisatie van een permanent winkelcentrum in De Groote Wielen. Dit winkelcentrum zal aan de noordzijde van de Groote Wielenplas komen.

Het tijdelijke winkelcentrum aan de Groote Wielenlaan kan daarna verdwijnen.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com