Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Pastoor Vogelsplein
Pastoor Vogelsplein
D66 is blij dat het Pastoor Vogelsplein eindelijk wordt heringericht tot een plein voor festiviteiten en om fijn te kunnen wandelen. Dit komt de leefbaarheid van Vinkel ten goede.
Thema
Openbare Ruimte
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving
  • Overig

In het plan worden de wandelpaden rond het plein opnieuw ingericht tussen de bomengalerij aan de zijde van de Weerscheut en Lindelaan.

Door de herinrichting wordt het Pastoor Vogelsplein gekoppeld aan het kerkplein. Op die manier ontstaat een groot wandelgebied. Het krijgt een vlakke structuur, en geen drempels. Optische strepen in het straatwerk moeten ervoor zorgen dat het verkeer snelheid mindert. Het nieuwe plein biedt het dorp straks veel meer mogelijkheden om festiviteiten te organiseren. Er kan dan ook een podium worden gebouwd tegen de kerk waarbij de muur van de kerk kan worden gebruikt als achterwand van het podium. Op het plein zelf moet later nog een overkapping worden geplaatst boven een informatiepunt. Ook wordt het plein nog met wat kleinere elementen aangekleed.

Het nieuwe plein wordt het bruisend hart van het dorp en zó gaat het eruit zien:

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com