Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Passende woningbouw
Passende woningbouw
De laatste stukken bouwgrond komen de komende jaren beschikbaar in Empel. D66 wil dat deze gronden worden ingezet voor de lokale woningmarkt in Empel. Bouwen voor middeninkomens en starters die nog te weinig aan bod komen op de woningmarkt.
Thema
Wonen
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving

De laatste stukken bouwgrond komen de komende jaren beschikbaar in Empel. D66 wil dat deze gronden worden ingezet voor de lokale woningmarkt in Empel. Bouwen voor middeninkomens en starters die nog te weinig aan bod komen op de woningmarkt.

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com