Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Parkachtig gebied
Parkachtig gebied
D66 wil dat de Parallelweg permanent wordt afgesloten en dat van het gebied voor het EKP-gebouw een parkachtig groen gebied wordt gemaakt.
Thema
Openbare Ruimte
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Overig

D66 wil dat de Parallelweg permanent wordt afgesloten en dat van het gebied voor het EKP-gebouw een parkachtig groen gebied wordt gemaakt. Dit kan gerealiseerd worden als de bebouwing op het EKP-terrein gereed is.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Gepland voor 2022-2026
Icons made by Freepik from www.flaticon.com