Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Paardskerkhofweg
Paardskerkhofweg
D66 zet zich in voor een ‘s-Hertogenbosch waar jongeren graag studeren, wonen en werken. Mede dankzij onze inzet komen er de komende jaren 500 studentenwooneenheden bij. Een mooie en noodzakelijke impuls voor ‘Den Bosch studentenstad’! Zo komen er 70 studio's voor studenten aan de Paardskerkhofweg.
Thema
Wonen
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving

Meer informatie via: https://shertogenbosch.d66.nl/2021/05/05/500-woningen-erbij-voor-studenten/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Gepland voor 2022-2026
Icons made by Freepik from www.flaticon.com