Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Overlast bij coffeeshops Hinthamerstraat
Overlast bij coffeeshops Hinthamerstraat
D66 wil door spreiding van coffeeshops met o.a. buurgemeenten de overlast bij bestaande shops beperken.
Thema
Veiligheid
Soorten innovaties
  • Overig

D66 wil dat er, om overlast bij coffeeshops (zoals aan de Hinthamerstraat) te beperken en straathandel te voorkomen, binnen gemeentegrenzen altijd minimaal 4 coffeeshops geopend blijven en er afspraken worden gemaakt met buurgemeenten over de mogelijke vestiging van een coffeeshop. Daarnaast wil D66 dat het Ingezetenencriterium niet langer van toepassing is om problemen aan de deur te voorkomen.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com