Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Overlast coffeeshops beperken
Overlast coffeeshops beperken
D66 wil dat er, om overlast bij coffeeshops te beperken en straathandel te voorkomen, binnen gemeentegrenzen altijd minimaal 4 coffeeshops geopend blijven en er afspraken worden gemaakt met buurgemeenten over de mogelijke vestiging van een coffeeshop.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Overig

D66 wil dat er, om overlast bij coffeeshops (zoals in de Kalverstraat) te beperken en straathandel te voorkomen, binnen gemeentegrenzen altijd minimaal 4 coffeeshops geopend blijven en er afspraken worden gemaakt met buurgemeenten over de mogelijke vestiging van een coffeeshop.

Daarnaast wil D66 dat het Ingezetenencriterium niet langer van toepassing is om problemen aan de deur te voorkomen.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com