Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Ov-knooppunt station
Ov-knooppunt station
Het stationsgebied in ’s-Hertogenbosch wordt zeer intensief gebruikt en barst al geruime tijd uit zijn voegen. De druk op het station is nu al groot en wordt alleen maar groter. Het verbeteren van dit knooppunt is dus geen wens maar noodzaak. D66 is dan ook voor de doorontwikkeling van het station ’s-Hertogenbosch en kijkt daarbij verder dan alleen het stationsgebied.
Thema
Mobiliteit
Soorten innovaties
  • Transport en mobiliteit

Meer informatie: https://shertogenbosch.d66.nl/2021/07/06/onderweg-naar-centraal-station-s-hertogenbosch/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Gepland voor 2022-2026
Icons made by Freepik from www.flaticon.com