Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Orthenpoort-Zuid
Orthenpoort-Zuid
D66 wil dat er samen met bewoners, bedrijven en andere betrokkenen een visie wordt gemaakt op het gebied Orthenpoort-Zuid (Vogelplein). Dit gebied leent zich volgens D66 uitstekend voor een mooie mix tussen wonen in stedelijke bebouwing, kleine bedrijfjes en groen.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving

D66 wil dat er samen met bewoners, bedrijven en andere betrokkenen een visie wordt gemaakt op het gebied Orthenpoort-Zuid (Vogelplein). Dit gebied leent zich volgens D66 uitstekend voor een mooie mix tussen wonen in stedelijke bebouwing, kleine bedrijfjes en groen. De verbinding met de overzijde (Tramkade en Kop van ’t Zand) is voor D66 een belangrijke punt in de visie.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com