Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Openstellen sportpark
Openstellen sportpark
D66 vindt dat sportparken meer beschikbaar moeten worden gesteld voor vormen van ongeorganiseerde sportbeoefening.
Thema
Sport
Soorten innovaties
  • Sport

D66 vindt dat sportparken meer beschikbaar moeten worden gesteld voor vormen van ongeorganiseerde sportbeoefening.

Niet elke sporter wil zijn of haar sport beoefenen in clubverband. De gemeente moet daarom aandacht besteden aan de ongebonden sporter door flexibele openstelling van verenigingsruimten, sportzalen en sportvelden. D66 wil dat de gemeente hier samen met sportverenigingen afspraken over maakt.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com