Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Openbaar groen
Openbaar groen
’s-Hertogenbosch maakt, in tegenstelling tot veel andere gemeenten, genoeg ruimte voor groen. Dit blijkt uit recent onderzoek van Natuur & Milieu. Een mooi resultaat van onze inzet de afgelopen bestuursperiode.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie

Meer informatie via https://d66.nl/shertogenbosch/nieuws/s-hertogenbosch-scoort-op-openbaar-groen/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Gepland voor 2022-2026
Icons made by Freepik from www.flaticon.com