Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Ontwikkelkader Engelermeer
Ontwikkelkader Engelermeer
Het ontwikkelkader 'Zie meer van het Engelermeer' biedt ruimte voor allerlei recreatieve initiatieven op en rondom het meer, zoals een stadscamping.
Thema
Recreatie
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Overig

In maart 2016 stelde de gemeenteraad het ‘Ontwikkelkader Engelermeer’ vast. Met dit kader komen er duidelijke spelregels over wat wel en niet wenselijk is op en rondom het Engelermeer. In de visie is veel ruimte opgenomen voor initiatieven die de recreatieve waarde van het Engelermeer vergroten. Zoals bijvoorbeeld een stadscamping nabij het meer.

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com