Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Ontwikkeling Spoorzone
Ontwikkeling Spoorzone
Verder ontwikkeling van de Spoorzone. En dankzij een motie op initiatief van D66 wordt bij volgende stadsontwikkelingsprojecten nóg hoger gebouwd om het woningtekort aan te pakken.

Ook werd eind 2022 bekend dat het rijk maar liefst 96 miljoen investeert in meer betaalbare woningen en mobiliteit in de Spoorzone. Nog niet eerder investeerde het rijk een dermate hoog bedrag in de stedelijke ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch. Geweldig nieuws voor de doorontwikkeling van de Spoorzone tot Brede Binnenstad.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving
  • Cultuur

Meer informatie via https://d66.nl/shertogenbosch/nieuws/succesvolle-lobby-100-miljoen-voor-spoorzone/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com