Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Ontwikkeling 'Smart' opleidingen KW1C
Ontwikkeling 'Smart' opleidingen KW1C
Opleidingen Smart City, Smart Energy en Smart Schadeherstel ontwikkelen.
Thema
Onderwijs
Soorten innovaties
  • Onderwijsinnovatie

18 mei 2016

Wethouder Eric Logister heeft op woensdag 18 mei met de overhandiging van een cheque aan het Koning Willem I College de eerste bijdrage uit het fonds voor onderwijsinnovatie luister bijgezet. Jeanette Noordijk, voorzitter van het College van Bestuur, nam namens het Koning Willem I College de cheque ter waarde van bijna €150.000,- in ontvangst. De school gaat het bedrag inzetten voor de ontwikkeling van drie nieuwe opleidingen in de smart technologie. Dat doet zij samen met ASTRIN (Association of Traffic Industries in the Netherlands), Enexis en VOC (Vakopleiding Carrosserie). Vertegenwoordigers van deze organisaties waren bij de uitreiking aanwezig.

De ontwikkeling van de drie nieuwe opleidingen sluit aan op het doel van het fonds. Wethouder Eric Logister: “We willen met het fonds vernieuwing in het onderwijs een impuls geven. Daarnaast moet het zorgen voor een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Met de honorering van de aanvragen van het Koning Willem I College kan de school samen met het bedrijfsleven in deze branche van smart technologie belangrijke stappen zetten en ontstaat er een duurzaam partnerschap.”

Eerste afnemer
Het Koning Willem I College is de eerste organisatie die gebruik gaat maken van het fonds. Het bedrag wordt besteed aan drie opleidingen op mbo-niveau 3 en 4 in de smart technologie: Smart City, Smart Energy en Smart Schadeherstel. Jeanette Noordijk: “Om de nieuwe opleidingen inkleuring te geven, trekken we samen op met het bedrijfsleven. Vanuit een behoefte om nu en in de toekomst veranderingen in het werk te blijven vertalen naar het onderwijs.” De nieuwe opleidingen zijn zowel voor onze studenten als voor technici en monteurs die al werkzaam zijn in de branche. De verwachting is dat smart technologie nieuwe banen creëert.

Vernieuwing stimuleren
De gemeente is op zoek naar vernieuwende ideeën om het onderwijs beter aan te laten sluiten op de toekomstige arbeidsmarkt. Daarvoor is in de komende drie jaar een budget van €1.865.000,- beschikbaar. De aanvrager kan een eenmalige bijdrage krijgen voor een investering in een innovatief idee of project voor het onderwijs en/of kinderopvang. Het idee of project draagt aantoonbaar bij aan een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt. De gemeente vergoedt maximaal de helft. De aanvrager betaalt de andere helft. Op deze manier wil de gemeente stimuleren dat ideeën en projecten gedragen en uitgevoerd kunnen worden.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com