Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Gelijke onderwijskansen
Gelijke onderwijskansen
De kansenongelijkheid is tijdens de coronacrisis op vele fronten versneld toegenomen. De Sociaal-Economische Raad (SER) concludeerde in juni 2021 dat onderwijs de sleutel is om hierop in te grijpen. Op initiatief van D66 is daarom extra geld vrijgemaakt voor het vergroten van kansen in het onderwijs. Samen met de overige coalitiepartijen diende D66 een motie in om extra te investeren in het herstel na de coronacrisis.
Thema
Onderwijs
Soorten innovaties
  • Overig
  • Onderwijsinnovatie

Meer informatie: https://shertogenbosch.d66.nl/2021/06/18/extra-geld-voor-gelijke-kansen-in-het-onderwijs/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com