Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Onderwijsinnovatiefonds
Onderwijsinnovatiefonds
Het voorzetten van het onderwijsinnovatiefonds.
Thema
Onderwijs
Soorten innovaties
  • Onderwijsinnovatie

Het Onderwijsinnovatiefonds is één van de resultaten waar we als D66 erg trots op zijn. Het Onderwijsinnovatiefonds is een fonds voor innovatie in het onderwijs gericht op waar het werkelijk om gaat: hoe maken we onze kinderen klaar voor de toekomst en hoe maken we het onderwijs klaar voor de toekomst?

Een mooi overzicht met de projecten die in 2016 tot en met 2019 geld hebben ontvangen uit het Onderwijsinnovatiefonds is hier te vinden. De hoogtepunten:

Qua onderwijshuisvesting is er geïnvesteerd in Kindcentrum De Hobbit, HUB Rosmalen, Kindcentrum Het Stadshart en Kindercentrum Zuiderster, nieuwe locaties Rodenborch College en Jeroen Bosch College, nieuwbouw Van Maerlant College en vernieuwbouw Sancta Maria Mavo. Verder zijn de middelen uit het Onderwijsinnovatiefonds onder meer ingezet ten behoeve van:

  • de Zomerclub Plus op de Brede Bossche Scholen (BBS) De Haren, Aan de Aa, De Kruiskamp en De Graaf;
  • sterk vmbo;
  • extra interventies op drie scholen om gelijke kansen te vergroten;
  • de realisatie van vier PeuterPlus-groepen.
Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com