Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Ondergrondse fietsenstalling
Ondergrondse fietsenstalling
D66 wil dat er in het Gasthuiskwartier een nieuwe ondergrondse bewaakte fietsenstalling komt, waarin bezoekers en bewoners van de binnenstad de fiets gratis kunnen stallen.
Thema
Mobiliteit
Soorten innovaties
  • Transport en mobiliteit

D66 wil dat er in het Gasthuiskwartier een nieuwe ondergrondse bewaakte fietsenstalling komt, waarin bezoekers en bewoners van de binnenstad de fiets gratis kunnen stallen.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com