Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Nutsvoorzieningen Gewande
Nutsvoorzieningen Gewande
D66 wil dat in 2019 heel Gewande is aangesloten op de riolering en snel internet. In 2017 heeft de gemeente besloten om een groot deel van Gewande aan te sluiten op het gemeentelijke riool en glasvezel. Een klein deel blijkt echter niet te worden aangesloten op deze nutsvoorzieningen, D66 wil dat daar verandering in komt.
Thema
Mobiliteit
Soorten innovaties
  • Energie
  • Transport en mobiliteit
  • Overig

D66 wil dat in 2019 heel Gewande is aangesloten op de riolering en snel internet. In 2017 heeft de gemeente besloten om een groot deel van Gewande aan te sluiten op het gemeentelijke riool en te voorzien van een glasvezelaansluiting. Een klein deel blijkt echter niet te worden aangesloten op deze nutsvoorzieningen. D66 wil heel de bebouwde kom van Gewande wordt voorzien van riolering en snel internet.

Oorsprong van het idee
  • Burgerinitiatief
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com