Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Nota Duurzaamheid
Nota Duurzaamheid
Nota Duurzaamheid vastgesteld (zorgt voor beleid op de vier thema’s Groen & Gezond, Energie, Circulair en Duurzame Mobiliteit).
Thema
Klimaat
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Energie
  • Transport en mobiliteit
Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com