Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Nieuwe supermarkt
Nieuwe supermarkt
In 2022 verreist hier een moderne en duurzame supermarkt, waarbij het parkeren op eigen dak wordt voorzien. Deze uitbreiding en verplaatsing brengt een kwaliteitsimpuls en stimulans voor de andere ondernemers in het winkelcentrum Boschmeersingel/Oude Vlijmenseweg.
Thema
Ondernemen
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Overig

In september 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de actualisatie van het detailhandelsbeleid in West. Hierdoor kan de Lidl zich verplaatsen van de Boschmeersingel naar de Oude Vlijmenseweg.

In 2022 verreist hier een moderne en duurzame supermarkt, waarbij het parkeren op eigen dak wordt voorzien. Deze uitbreiding en verplaatsing brengt een kwaliteitsimpuls en stimulans voor de andere ondernemers in het winkelcentrum Boschmeersingel/Oude Vlijmenseweg.

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
  • Anders
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com