Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Meer flexibele studieplekken
Meer flexibele studieplekken
D66 wil dat de gemeente meer studieplekken op bijzondere locaties beschikbaar stelt. Eerder vroeg de partij hier al met succes om en volgden extra studieplekken in Huis73. De partij wil dat de gemeente ook in de leegstaande Raadskelder onder het Stadhuis studenten de mogelijkheid biedt om te studeren. Evenals op plekken als musea, kerken, de Tramkade en leegstaande winkels. De D66-fractie heeft het college hierover schriftelijke vragen gesteld.
Thema
Onderwijs
Soorten innovaties
  • Onderwijsinnovatie

Meer informatie via https://d66.nl/shertogenbosch/nieuws/extra-studieplekken-op-bijzondere-locaties/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com