Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Nieuwbouw 't Sparrenbos
Nieuwbouw 't Sparrenbos
Op 6 april 2023 bekend dat er een nieuw gebouw voor kindcentrum ’t Sparrenbos komt én dat bassischool De Masten uitbreiding krijgt. Een mooi resultaat en een gezamenlijke verdienste van onder meer de wijkraad in Sparrenbos, Rosmalens Belang en onze fractie.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving

Meer informatie via https://d66.nl/shertogenbosch/nieuws/nieuwbouw-t-sparrenbos-verzekerd-van-een-plek-in-de-wijk/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com