Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Nieuwbouw: Bestevaer
Nieuwbouw: Bestevaer
Nieuwbouw van 36 levensloopbestendige sociale huurwoningen.
Thema
Wonen
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving

Het appartementencomplex bestaat uit vier verdiepingen, met in totaal 36 appartementen. Ze zijn bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder. Mensen met een zorgvraag en mensen die nu in de Gestelse Buurt wonen hebben voorrang. De huurprijzen liggen tussen € 663,62 en € 839,46.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com