Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Nieuwbouw: Aquasingel
Nieuwbouw: Aquasingel
Nieuwbouw van 26 koop- eengezinswoningen
Thema
Wonen
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving

Nieuwbouw van 26 koopwoningen aan de Aquasingel door Hoedemakers.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com