Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Natuurontwikkeling De Heinis
Natuurontwikkeling De Heinis
We gaan natuurgebied De Heinis natuurvriendelijker maken.
Thema
Klimaat
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie

We gaan natuurgebied De Heinis natuurvriendelijker maken, door bijvoorbeeld het natuurgebied te verbinden met andere groene gebieden, het herstel van bloemenweides, houtwallen en wandelpaden. Daarnaast wordt er een visie opgesteld voor het gemeentelijk deel van het gebied.

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com