Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Natuur de stad intrekken
Natuur de stad intrekken
D66 wil dat meer natuur de stad intrekt via onder meer de industrieterreinen. Dit kan simpel door de bermen minder te maaien en in te zaaien met bloemenmengsels. Hierdoor wordt niet alleen de biodiversiteit vergroot, maar zorgen we ook voor gezondere lucht op deze terreinen.
Thema
Openbare Ruimte
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Overig

In februari 2017 werd op het grootste industrieterrein van de stad, De Rietvelden, het eerste pocketpark aangelegd. De gemeente stelde hiervoor grond beschikbaar en de ondernemersvereniging van het gebied zorgde voor de inrichting en aanleg van het park ter grootte van 700 m2.

D66 wil dat meer natuur de stad intrekt via onder meer de industrieterreinen. Dit kan simpel door de bermen minder te maaien en in te zaaien met bloemenmengsels. Hierdoor wordt niet alleen de biodiversiteit vergroot, maar zorgen we ook voor gezondere lucht op deze terreinen.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com