Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Nationaal Groeifonds
Nationaal Groeifonds
Het kabinet trekt in totaal 20 miljard euro uit voor investeringen die bijdragen aan economische groei om het verdienvermogen van Nederland te vergroten. Dit geld gaat naar kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur en en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Ondernemers, (mkb-)bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen krijgen een belangrijke rol bij het aandragen van investeringsvoorstellen. Een investeringsvoorstel heeft een minimumomvang van 30 miljoen euro. D66 ziet volop kansen om een deel van dit Groeifonds in onze stad én regio te laten landen. De fractie heeft het college van B en W gevraagd om samen met ondernemers en kennisinstellingen aanvragen in te gaan dienen. Net als D66 wil het college van B en W de kansen grijpen die het Nationaal Groeifonds biedt, zodat vele tientallen miljoenen aan rijksinvesteringen de komende jaren landen in ’s-Hertogenbosch.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving
  • Transport en mobiliteit
  • Onderwijsinnovatie

Meer informatie via https://shertogenbosch.d66.nl/2020/09/13/nationaal-groeifonds-kansen-voor-s-hertogenbosch/ en https://shertogenbosch.d66.nl/2020/11/17/kansen-grijpen-van-nationaal-groeifonds/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com