Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Multifunctionele accomodatie
Multifunctionele accomodatie
D66 vindt dat er geïnvesteerd moet worden in de huidige sportaccommodatie in Vinkel. Naar voorbeeld van FC Engelen ziet D66 ook graag in Vinkel een multifunctionele accommodatie die gebruikt gaat worden door de school, cultuurinstellingen, sportverenigingen en zorgorganisaties.
Thema
Sport
Soorten innovaties
  • Onderwijsinnovatie
  • Zorg
  • Cultuur
  • Sport

D66 vindt dat er geïnvesteerd moet worden in de huidige sportaccommodatie in Vinkel. Naar voorbeeld van FC Engelen ziet D66 ook graag in Vinkel een multifunctionele accommodatie die gebruikt gaat worden door de school, cultuurinstellingen, sportverenigingen en zorgorganisaties.

Mocht dit niet mogelijk blijken moet verder onderzocht worden of het bij elkaar brengen van Nulandse en Vinkelse sportverenigingen op basis van vrijwilligheid op één locatie, met behoud van identiteit maar door het delen van voorzieningen, een mogelijkheid is.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Gepland voor 2022-2026
Icons made by Freepik from www.flaticon.com