Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Minitopia
Minitopia
Dat het woonproject Minitopia van het braakliggende terrein aan de Sint-Teunislaan verhuist in het juni 2018 naar een locatie naast bedrijventerrein de Poeldonk in Den Bosch.
Thema
Wonen
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving

Dat het woonproject Minitopia van het braakliggende terrein aan de Sint-Teunislaan verhuist in het juni 2018 naar een locatie naast bedrijventerrein de Poeldonk in Den Bosch.

Het terrein gaat vervolgens in september van dit jaar open. Minitopia kan op de nieuwe locatie voor maximaal vijf jaar in twee fases maximaal 25 tijdelijke woningen bouwen. Het gaat dan om woningen die bewoners voor een deel of helemaal zelf bouwen. Woningcorporatie Zayaz gaat vijf woningen verhuren aan huurders die zelf willen bouwen. Het project geeft ruimte aan kleinere, tijdelijke, maar ook goedkopere en duurzamere woningen die snel te bouwen zijn. De bewoners van Minitopia richten het terrein zelf in en het terrein is in de toekomst openbaar voor

De gemeente legt het riool aan en plaatst een deel van het hekwerk. De betrokken organisaties en bewoners maken afspraken over veiligheid, onderhoud en verantwoordelijkheden. De Stichting Minitopia betaalt namens de bewoners een vergoeding aan de gemeente voor het gebruik. Zayaz gaat het terrein aan de Sint-Teunislaan weer gebruiken voor nieuwbouw.

Oorsprong van het idee
  • Burgerinitiatief
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com