Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Lightrail
Lightrail
De D66-afdelingen ’s-Hertogenbosch, Vught en Tilburg hebben de handen ineengeslagen en samen een plan van aanpak gemaakt om op het bestaande treintraject Tilburg-’s-Hertogenbosch meer stopplaatsen mogelijk te maken. De dorpen en de natuurgebieden tussen Tilburg en ’s-Hertogenbosch worden hiermee beter bereikbaar. Het plan wordt landelijk, provinciaal en lokaal met enthousiasme ontvangen.
Thema
Mobiliteit
Soorten innovaties
  • Transport en mobiliteit

Meer informatie via https://shertogenbosch.d66.nl/2020/11/11/enthousiasme-over-lightrail-tussen-tilburg-en-s-hertogenbosch/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com