Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Leegstand tegengaan
Leegstand tegengaan
Op meerdere plaatsen in het centrum van Rosmalen staan momenteel winkelpanden leeg. D66 wil dat de gemeente zich, samen met vastgoedeigenaren, nog intensiever gaat inzetten om de leegstand tegen te gaan.
Thema
Ondernemen
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving
  • Overig

Op meerdere plaatsen in het centrum van Rosmalen staan momenteel winkelpanden leeg. D66 wil dat de gemeente zich, samen met vastgoedeigenaren, nog intensiever gaat inzetten om de leegstand tegen te gaan.

Om leegstand de komende jaren in het centrum te lijf te gaan, moet de gemeente blijven doorgaan met het verleiden van ondernemers om zich in het centrum te vestigen. De gemeente kan hiervoor de randvoorwaarden scheppen (denk aan bestemmingsplan), maar ook vastgoedeigenaren hebben hier een rol in. Een compact centrum rondom de ‘winkel-acht’ maakt Rosmalen alleen maar krachtiger. Dat betekent dat leegstaande winkelpanden buiten het compacte centrumgebied omgevormd kunnen worden naar woningen.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Gepland voor 2022-2026
Icons made by Freepik from www.flaticon.com