Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Landgoederen Marggraff
Landgoederen Marggraff
D66 wil investeren in de gebiedsontwikkeling rondom de Landgoederen Marggraff. Dit gebied biedt volop mogelijkheden voor natuurontwikkeling, natuurrecreatie en toerisme. Door slimme combinaties te laten ontstaan, kan dit gebied uitgroeien tot een plek voor rust, ontspanning en ondernemerschap.
Thema
Klimaat
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Landbouw en veeteelt
  • Overig
  • Cultuur

D66 wil investeren in de gebiedsontwikkeling rondom de Landgoederen Marggraff. Dit gebied biedt volop mogelijkheden voor natuurontwikkeling, natuurrecreatie en toerisme. Door slimme combinaties te laten ontstaan, kan dit gebied uitgroeien tot een plek voor rust, ontspanning en ondernemerschap.

Oorsprong van het idee
  • Burgerinitiatief
Resultaten & Speerpunten
Gepland voor 2022-2026
Icons made by Freepik from www.flaticon.com