Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Laadpalen
Laadpalen
D66 wil dat alle parkeerterreinen bij sportparken en winkelcentra worden voorzien van laadpalen. D66 realiseert zich dat de gemeente hierbij afhankelijk is van marktpartijen maar zal hiertoe zelf het initiatief nemen. Deze laadpalen mogen uiteraard alleen groene energie leveren.
Thema
Stedelijke transformatie

D66 wil dat alle parkeerterreinen bij sportparken en winkelcentra worden voorzien van laadpalen. D66 realiseert zich dat de gemeente hierbij afhankelijk is van marktpartijen maar zal hiertoe zelf het initiatief nemen. Deze laadpalen mogen uiteraard alleen groene energie leveren.

Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com