Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Kanaalpark
Kanaalpark
Langs het Máximakanaal ligt sinds 2015 een langgerekt natuurgebied, het Kanaalpark. Dit landschapspark strekt zich uit van Berlicum tot aan de Maas. De Rosmalense Aa vormt de kern van het Kanaalpark.
Thema
Recreatie
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Overig

Langs het Máximakanaal ligt sinds 2015 een langgerekt natuurgebied, het Kanaalpark. Dit landschapspark strekt zich uit van Berlicum tot aan de Maas. De Rosmalense Aa vormt de kern van het Kanaalpark. Dit is een volledig nieuwe beek en vormt een ecologische verbindingszone tussen de Aa en de Maas over een lengte van zes kilometer.

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com