Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Kanaalpark 2e fase
Kanaalpark 2e fase
De komende jaren wordt het Kanaalpark verder uitgebreid.
Thema
Klimaat
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie

Het natuurpark is een leefgebied voor vele soorten planten en dieren en wordt de komende jaren met minimaal 15 hectare uitgebreid. Recreatie krijgt hier nadrukkelijk een plek en voor het beheer wordt samengewerkt met o.a. de stadsboerderij.

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com