Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Kanaalboulevard 30 km/h
Kanaalboulevard 30 km/h
D66 wil dat de komende jaren de Binnenstadsring gefaseerd wordt aangelegd. Dat betekent dat straat 'de Zuid-Willemsvaart' wordt omgevormd tot 'De Kanaalboulevard' waar een maximale snelheid van 30 km/uur gaat gelden.
Thema
Mobiliteit
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Gebouwde omgeving
  • Transport en mobiliteit

Eén van de doelen van de Koersnota Hoofdinfrastructuur is het weren van doorgaand  verkeer rond de binnenstad. De gemeenteraad heeft op 17 mei 2011 besloten om  als eindbeeld een 30 km/uur regiem in te voeren op de binnenstadsring en heeft  gevraagd om een ruimtelijk ontwerp/beeldkwaliteitsplan voor de binnenstadsring.  In 2013 is het beeldkwaliteitsplan hiervoor vastgesteld, het zgn. ‘handboek binnenstadsring’.

Door invoering van 30km/u op de binnenstadsring verliest deze zijn aantrekkelijkheid en vanzelfsprekendheid voor doorgaand autoverkeer. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor bestemmingsverkeer op de binnenstadsring. In de huidige situatie ziet de binnenstadsring er uit als een verkeersgebied, met de nadruk op het gebruik door de auto. Het plaatsen van verkeersborden is niet
voldoende om 30 km/u als maximumsnelheid af te dwingen. De opgave is om de binnenstadsring zo in te richten dat deze uitnodigt tot verblijf en daarmee hard rijden minder vanzelfsprekend maakt. De nadruk in de inrichting van de binnenstadsring moet van verkeersgebied naar verblijfskwaliteit.

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Secured By miniOrange