Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Het Gement
Het Gement
Tot en met 2022 wordt voor 7,7 miljoen euro geïnvesteerd in de groenblauwe structuur rondom ‘s-Hertogenbosch. In het Gement wordt ook fors geïnvesteerd in de natuurontwikkeling, o.a. door voormalige landbouwgrond om te zetten naar natuur.
Thema
Klimaat
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie

Vanuit het Programma De Groene Delta 2, dat in 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt er tot 2022 voor 7,7 miljoen euro geïnvesteerd in de groenblauwe structuur rondom ‘s-Hertogenbosch. In de Bossche Broek wordt ook fors geïnvesteerd in de natuurontwikkeling van dit unieke gebied, o.a. door het een meer natter gebied te maken.

In de afgelopen jaren is een robuuste en samenhangend ‘groenblauwe’ structuur ontstaan rondom ’s-Hertogenbosch. De vele plannen in het uitvoeringsprogramma zorgen ervoor dat in de komende vier jaar zo’n 72 hectare nieuwe natuur wordt gerealiseerd rond de stad, onder meer in De Bossche Broek, Het Gement en De Hooge Heide. De totale kosten hiervoor worden geraamd op 7,7 miljoen euro en worden grotendeels door andere partijen gefinancierd, waaronder het Groen Ontwikkelfonds Brabant. D66 is erg blij met de concrete plannen in De Groene Delta en ziet uit naar de vergroening die de komende jaren gaat plaatsvinden rondom en in de stad, wijken en dorpen.

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com