Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Herinrichting Beatrixpark
Herinrichting Beatrixpark

Bij bewoners in De Kruiskamp leven gevoelens van onveiligheid in de omgeving van het Beatrixpark. D66 wil niet alleen maatregelen voor de korte termijn, maar wil dat de gemeente samen met buurtbewoners komt tot een complete herinrichting van het park. Waarbij ook geïnvesteerd wordt in een nieuwe speeltuin.
Thema
Openbare Ruimte
Soorten innovaties
  • Overig

Bij bewoners in De Kruiskamp leven gevoelens van onveiligheid in de omgeving van het Beatrixpark. D66 wil niet alleen maatregelen voor de korte termijn, maar wil dat de gemeente samen met buurtbewoners komt tot een complete herinrichting van het park. Waarbij ook geïnvesteerd wordt in een nieuwe speeltuin.

Oorsprong van het idee
  • Burgerinitiatief
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com