Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Heesch-West
Heesch-West
D66 is positief over het beoogde bedrijventerrein Heesch West op de grenzen van de gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss. Na decennia lang afschrijven op de gronden is nu de draai gemaakt. Naast dat het bedrijventerrein binnen enkele jaren van de grond lijkt te gaan komen, verreizen er ook de grootste zonneweides van de stad.
Thema
Ondernemen
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Energie
  • Transport en mobiliteit
  • Overig

D66 is positief over het beoogde bedrijventerrein Heesch West op de grenzen van de gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss. Na decennia lang afschrijven op de gronden is nu de draai gemaakt. Naast dat het bedrijventerrein binnen enkele jaren van de grond lijkt te gaan komen, verreizen er ook de grootste zonneweides van de stad.

Het economisch tij is gekeerd en het Dagelijks Bestuur van gemeenschappelijke regeling (GR), waarvan wethouder Eric Logister voorzitter is, heeft lucht en licht kunnen brengen in dit (financieel) risicovolle dossier. Het onderscheidend vermogen van Heesch West, in vergelijking met het aanbod van gelijksoortige terreinen, zit in de omvang van de aan te bieden percelen, de bereikbaarheid, het aanbod van goed personeel en het praktische energieconcept. Het beleidsplan gaat uit van invulling van het bedrijventerrein door met name ‘zeer grootschalige logistiek’, daarnaast zullen er zich bedrijven vestigen die ‘zich richten op circulaire economie’.

Het ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid ligt hoog voor dit innovatieve bedrijventerrein: er zijn zonneweides gepland en de aanleg van bijvoorbeeld solar-roofs wordt gestimuleerd. Omwonenden profiteren ook mee: Heesch West krijgt de grootste postcoderoos van Nederland.
D66 ziet met belangstelling uit naar de ‘integrale duurzaamheidsnota Heesch West’ die voor de tweede helft van 2017 is aangekondigd.

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com