Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Hart van Boschveld
Hart van Boschveld
Op de locatie van de voormalige Afvalstoffendienst zijn 100 woningen gebouwd in de vrije koop- en huursector.
Thema
Wonen
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving
  • Overig

Op de locatie van de voormalige Afvalstoffendienst zijn 100 woningen gebouwd in de vrije koop- en huursector. In 2015 stelde de gemeenteraad het ‘Ruimtelijk en functioneel kader Hart van Boschveld’ vast, hierin is naast de 100 woningen plek voor veel nieuw openbaar groen, een school, een CPO-project, een opgeknapte Paardskerkhofweg en de Boschveldtuin.

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com