Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Groote Wielenplas
Groote Wielenplas
De Groote Wielenplas biedt ongekende mogelijkheden voor sport en recreatie. D66 wil dat hier de komende jaren samen met bewoners een visie op het gebruik van de plas komt.
Thema
Recreatie
Soorten innovaties
  • Sport

Een belangrijk onderdeel van De Groote Wielen is de centrale waterplas. De waterplas biedt ongekende mogelijkheden voor sport en recreatie. D66 wil dat hier de komende jaren samen met bewoners een visie op het gebruik van de plas komt. De faciliteiten (zoals openbare toiletten) op het strand bij de Groote Wielenplas moeten worden uitgebreid en verbeterd.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com