Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Groene Onderwijscampus
Groene Onderwijscampus
D66 wil dat een gedeelte van de Onderwijsboulevard wordt omgevormd tot een Groene Onderwijscampus.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Gebouwde omgeving
  • Transport en mobiliteit
  • Onderwijsinnovatie

D66 wil dat een gedeelte van de Onderwijsboulevard wordt omgevormd tot een autovrije & groene campus. Eerder genomen snelheidsbeperkende maatregelen in deze 30-km zone bieden geen soelaas. Om de onveilige situaties tegen te gaan en omdat een campus goed past bij de ambities van ’s-Hertogenbosch als aantrekkelijke studentenstad, vraagt de partij het College de mogelijkheden te onderzoeken om de boulevard om te vormen tot campus.

D66 wil dat het gedeelte van de Onderwijsboulevard tussen de Hugo de Grootlaan en de Jonkerstraat wordt heringericht als een autovrij en groen campusterrein. Een campus past goed bij de gevestigde onderwijsinstellingen aan de boulevard en de instellingen die zich daar de komende jaren nog vestigen. Tevens zou het een nieuwe ‘groene long’ zijn waar het goed toeven is voor studenten, werknemers en bewoners in het Paleiskwartier. Uiteraard moet laad en los verkeer voor bewoners, bedrijven en instellingen mogelijk blijven.

 

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Gepland voor 2018-2022
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Secured By miniOrange