Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Groene Onderwijscampus
Groene Onderwijscampus
Een belangrijk streven voor D66 is de herinrichting van de Onderwijsboulevard naar een groene en veilige Onderwijscampus. Een campus met meer ruimte voor voetgangers en fietsers, ontmoeting en groen. De gemeente is voortvarend aan de slag gegaan met deze ambitie en de eerste herinrichtingsplannen staan nu online.
Thema
Openbare Ruimte
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving
  • Transport en mobiliteit
  • Inwonersparticipatie

Meer informatie via https://shertogenbosch.d66.nl/2021/03/12/belangrijke-stappen-naar-een-groene-onderwijscampus/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com